Datapolicy

Inga personuppgifter som registreras på stineoester.dk kommer vid något tillfälle att överföras, säljas eller göras tillgängliga för tredje part. All information lagras på ett säkert sätt i datacentret och är endast tillgänglig för betrodda medarbetare. Informationen samlas in enbart i syfte att behandla din beställning och om du har valt att få mer information om produkter från stineoester.dk.

I samband med elektronisk betalning används en säker krypterad metod genom butiken. Det är en godkänd leverantör med tillstånd från PBS.

Vid ett köp ber vi om ditt namn, din adress, ditt telefonnummer och din e-postadress. Denna information används endast för att behandla beställningen. Informationen överförs och lagras elektroniskt i okrypterad form och lagras i 5 år. Själva ”kontraktet” (köpeavtalet) lagras inte på stineoester.dk på ett sätt som gör att du senare kan logga in och se/ändra status.

Vi registrerar den IP-adress från vilken eventuella köp görs. Informationen är vanligtvis inte tillämplig, men kan användas i en eventuell polisutredning. Alla bedrägerier rapporteras till polisen!

Du kan också välja att låta din e-postadress ingå i nyhetsbrevet från stineoester.dk, så att du regelbundet får nyheter och annan information från stineoester.dk. Denna tjänst kan när som helst abonneras och avregistreras efter önskemål.

I enlighet med den danska personuppgiftslagen tillhandahåller vi information om registrerade uppgifter på begäran och, baserat på eventuella invändningar, raderar vi uppgifter i den utsträckning som önskas.