Datapolicy

Ingen personlig informasjon registrert på stineoester.dk blir på noe tidspunkt overført, solgt eller gjort tilgjengelig for tredjeparter. All informasjon lagres sikkert i Datasenteret og er kun tilgjengelig for pålitelige ansatte. Informasjon samles inn kun for bruk i behandlingen av din bestilling og hvis du har valgt å motta mer informasjon om produkter fra stineoester.dk.

I forbindelse med evt Elektronisk betaling bruker en sikker kryptert metode gjennom butikken. Det er en godkjent leverandør med godkjenning fra PBS.

Under et kjøp ber vi om ditt navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Denne informasjonen brukes utelukkende til å behandle bestillingen din. Informasjonen overføres og lagres elektronisk i ukryptert form, og lagres i 5 år. Selve «kontrakten» (kjøpsavtalen) lagres ikke på stineoester.dk på en slik måte at du senere kan logge inn og se/endre status.

Vi registrerer IP-adressen som kjøpet er gjort. Informasjonen er normalt ikke til nytte, men kan brukes i en ev politiets etterforskning. Alle falske bestillinger meldes til politiet!

Du kan også valgfritt ha e-postadressen din inkludert i stineoester.dk-nyhetsbrevet, slik at du regelmessig mottar nyheter og annen informasjon fra stineoester.dk. Denne tjenesten kan registreres og avregistreres når som helst etter ønske.

Jfr. personopplysningsloven gir vi informasjon ved henvendelser om registrerte opplysninger og på bakgrunn av evt innvendinger sletter vi dem i den grad det er ønskelig.